Kaip pasikeisti ratiatorius bute?

2023/10/28 paskelbė 22C

Kaip pasikeisti ratiatorius bute?

Jei daugiabutyje yra vienvamzdė šildymo sistema, bute esamus radiatorius galima keisti tik tokio pat galingumo, kokio yra senieji radiatoriai. Taip yra dėl to, kad nebūtų išbalansuota esama šildymo sistema. Bet kuriuo atveju prieš keičiant radiatorius turi būti atlikti skaičiavimai ir nustatytas radiatorių galingumas.

Taigi, jei savo bute norite pakeisti radiatorių ar radiatorius, pirmiausia reikia kreiptis į namą administruojančią įmonę ar bendrijos pirmininką, informuoti apie numatomus darbus. Taip pat reikalingas paprastojo remonto aprašas ar projektas, nes šildymo prietaisų keitimas prilyginamas paprastajam statinio remontui ir turi būti suderintas su pastatą administruojančia įmone. Tai reikalinga tam, kad nebūtų pažeisti viso pastato šildymo sistemos projektiniai sprendiniai, kad būtų parinkti reikiamo galingumo šildymo prietaisai ir nebūtų išbalansuota viso namo šildymo sistema. Jeigu jums pakeitus radiatorius kas nors pasiskųs, kad jo butas per mažai šildomas, gali tekti atstatyti radiatorių galingumą arba iš naujo balansuoti šildymo sistemą.

Penki radiatorių keitimo bute žingsniai:
1) Pas statybos inžinierius ar šildymo sistemų projektuotojus užsisakyti paprastojo remonto aprašą ar projektą, būtiną radiatorių keitimui. Planinis radiatorių keitimas atliekamas ne šildymo sezono metu;

2) Su aprašu ar projektu supažindinti namo bendrijos pirmininką bei administratorių ar jo nurodytą daugiabučio šildymo sistemų prižiūrėtoją;

3) Su namo šildymo sistemų prižiūrėtoju suderinamas radiatorių keitimo laikas tam, kad tuo metu prižiūrėtojas iš sistemos ar stovo išleistų vandenį; 

4) Sutartu laiku, kai iš sistemos išleistas vanduo (santechnikai tai vadina sistemos „nudrenavimu“), buto savininko pasamdytas santechnikas pakeičia radiatorių ar radiatorius;

5) Atlikus darbus atsiskaitoma namą administruojančiai įmonei ir/ar šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui, kurie turi patvirtinti atliktų darbų atitikimą projektui.

Radiatoriai bute yra savininko nuosavybė, bet jų veikimas negali pažeisti bendraturčių - t.y., kitų namo gyventojų interesų, neturi kituose butuose pabloginti šildymo kokybės. Tą turi užtikrinti namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas.

Laikoma, kad senos statybos nerevuotame daugiabutyje 1 kv. metro apšildymui, kai kambarių aukštis yra 2,7-2,8 m, reikia apie 100 W radiatoriaus galios. Jeigu daugiabutis senas ir labai šaltas, atskiro radiatoriaus galia didinama 10-15 proc.

Paprastai daugiabutį administruojančios įmonės šildymo sistemų prižiūrėtojas turi tipinį šildymo sistemos planą, kuriame yra nurodyti atskirų kambarių standartiniai šildymo poreikiai, radiatorių galingumai ir didelių problemų dėl radiatorių galios nekyla. Buto savininkas turi teisę pasirinkti norimos išvaizdos, norimo dydžio radiatorius. Radiatorių pardavėjai turi atskirų radiatorių modelių galios lenteles ir pagal jas parenka reikiamą galią. 

Savininkui žinotina, kad pasirenkant keičiamų radiatorių aukštį, mažiausias radiatoriaus  atstumas nuo grindų iki radiatoriaus apačios turi būti apie 10 cm. Daugelis daro klaidą, kai palangės plotis uždengia radiatorių. Tuomet šiltas oras, kildamas į viršų, atsimuša į palangę ir sklinda tolyn nuo lango. Neretai dėl šios priežasties ima rasoti langai. Geriausia, jei radiatoriaus plotis yra didesnis nei palangės plotis. Jei tokios galimybės nėra, reiktų nuo palangės iki radiatoriaus viršaus palikti bent 10-15 cm tarpą, kad oras cirkuliuotų laisvai. Radiatoriaus ilgis parenkamas atsižvelgiant į lango plotį. Taip pat reikia nepamiršti radiatoriaus pajungimo vietos, pagal tai radiatoriai būna apatinio ir šoninio pajungimo. 

Jeigu daugiabutyje atliekamas visos šildymo sistemos modernizavimas – vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizacija, vadinamoji mažoji renovacija, dalį jos kaštų finansuoja valstybė, tarp jų ir radiatorių keitimą. Parama gali pasinaudoti iki 1993 metų pastatytų daugiabučių bendrijos arba šilumos tiekėjai (jei šilumos priklauso punktas jiems). Tokiai modernizacijai turi pritarti dauguma namo gyventojų. Jei šilumos punktas yra gyventojų (bendrijos) nuosavybė, kompensuojama 80 proc. šildymo sistemos modernizavimo išlaidų. Į tinkamas finasuoti išlaidas be visos šilumos punkto sistemos keitimo, stovų balansavimo yra įtrauktas ir radiatorių, taip pat ir vamzdynų keitimas, termostatinių ventilių, individualių šilumos apskaitos prietaisų ir daliklių įrengimas atskiruose butuose ir kitos priemonės. Mažoji renovacija ženkliai pagerina šildymo efektyvumą ir tuo pačiu padengia gyventojams didžiąją dalį išlaidų. 
 

22C padės Jums:

  • nemokamai konsultuojame;
  • padedame išsirinkti būtent JUMS tinkamiausią įrangą;
  • tinkamai sukomplektuojame įrangą;
  • rekomenduojame JUMS geriausią montuotoją;
  • nemokamai padedame užpildyti LEA paraišką .

NEMOKAMA KONSULTACIJA DĖL LEA PARAMOS TELEFONU

UŽPILDYTI ANKETĄ DĖL LEA PARAMOS

UŽPILDYTI UŽKLAISĄ DĖL KONSULTACIJOS

Patiko straipsnis? Pasidalinkite su kitais: